IFS Probity begeleidt RENDO bij transitie naar C-ARM

De zeven regionale netbeheerders van Nederland stapten in 2020 over op een centraal systeem voor de verwerking van allocatie-, reconciliatie- en meetdata. IFS Probity ondersteunde netbeheerder RENDO bij deze complexe transitie.

Overal in Nederland is het zichtbaar. Ons energielandschap verandert. Steeds meer consumenten en bedrijven wekken zelf stroom op, de komende jaren gaan de eerste woningen van het gas af. Achter de schermen zorgt de energietransitie ervoor dat de datastromen tussen netbeheerders en energieleveranciers steeds omvangrijker en complexer worden.

Switchen naar een toekomstbestendig, centraal systeem

Wil je nu en in de toekomst alle energiestromen op een goede manier transporteren, toekennen en afrekenen? Dan helpt het om processen te uniformeren en samen te werken in één centraal systeem voor allocatie-, reconciliatie- en meetdata. Dat nieuwe systeem heet C-ARM en wordt beheerd door Energie Data Services Nederland (EDSN).

In oktober maakte RENDO na een maandenlange voorbereiding de switch van haar eigen decentrale omgeving voor allocatie-, reconciliatie- en meetdata naar C-ARM. RENDO beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnet in delen van Drenthe en Overijssel. Met zo’n 100.000 gasaansluitingen en 35.000 elektriciteitsaansluitingen is RENDO een kleinschalige netbeheerder.

Verbouwen met een geopende winkel

“Ons team Klant & Markt bestaat bijvoorbeeld uit twaalf personen. Als je daar één of meerdere mensen weghaalt, heeft dat direct impact op de operationele gang van zaken. Onze uitdaging was om de winkel te verbouwen terwijl de deuren open bleven. Dat wilden we zo efficiënt en pragmatisch mogelijk doen, omdat we onze tijd en middelen maar één keer kunnen besteden”, vertelt Marcel Altepost, teamleider Klant & Markt en projectmanager C-ARM bij RENDO.

Om RENDO hierbij te ondersteunen werd IFS Probity ingeschakeld. Transitiemanager Hendrik-Jan Christians ontwikkelde een transitieaanpak gebaseerd op de centrale tijdslijn van het C-ARM-programma en begeleidde de verschillende transitiefases. Hij werkte daarin nauw samen met een stuurgroep binnen RENDO en een wisselende groep business- en IT-medewerkers die bijdroegen aan de transitie. Extern fungeerde Christians als verbindende schakel tussen RENDO en het programma C-ARM.

Technisch op orde, oog voor de mens

“Wat belangrijk was, is de balans tussen de technische en de operationele kant van deze transitie. Voor deze overgang moesten we natuurlijk de datamigratie goed voorbereiden, testen, documenteren en auditen. Ook de aanpassingen in decentrale systemen en connectiviteit tussen decentrale applicaties bij RENDO en het nieuwe, centrale systeem is met ketentesten uitgebreid getest om te borgen dat klanten niets merken van deze transitie”, zegt Christians.

Tegelijkertijd raakte deze transitie ook volop de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer bij de regionale netbeheerder in Meppel. Terwijl de operationele processen gewoon doorliepen, kregen medewerkers bijvoorbeeld scholing om te werken met de applicatie C-ARM en droegen ze bij aan het bepalen van de volgorde waarin business- en IT-processen afgesloten en weer opgestart werden. Ook speelden veel medewerkers een rol in het testen van de transitie. “Prioriteiten stellen en het in de gaten houden van de werkbelasting van medewerkers was voor mij daarom een belangrijk aandachtspunt. Zo’n complexe transitie vraagt niet alleen een focus op het doel, maar ook oog voor de mens”, blikt de transitiemanager van IFS Probity terug.

Tevredenheid na intensieve livegang

Valt alles op de juiste plek? Dat moest in oktober blijken tijdens een gezamenlijk go-live weekend van RENDO en collega-netbeheerder COTEQ. Christians was daarvoor namens RENDO aanwezig in de transitieroom van het C-ARM programma in Amersfoort, terwijl het team van RENDO vanuit Meppel de livegang begeleidde. “Zo’n transitie is intensief. Je bent een viertal dagen twaalf tot veertien uur achter elkaar in touw en die laatste uren moet je net zo scherp zijn als bij de start. Met strak draaiboek waar ook ruimte was voor een lach, goede maaltijden en ontspanningsmogelijkheden hebben we dat zo goed mogelijk gefaciliteerd”, vertelt Christians.

De livegang verliep uiteindelijk op een paar details na vlekkeloos. Altepost blikt dan ook tevreden terug op het weekend en de maanden van voorbereiding die daaraan vooraf gingen. “Hendrik-Jan had door zijn achtergrond bij het programma C-ARM en zijn kennis van de energiesector aan een half woord genoeg. Hij kon hierdoor vanaf de eerste week direct zelfstandig meedraaien binnen RENDO. Zijn know-how van transities, C-ARM en korte lijnen met de juiste contactpersonen bij het programma waren voor ons in dit project erg waardevol”, zegt Altepost.

Ook de manier waarop de transitiemanager van IFS Probity samenwerkte met het team van RENDO is goed bevallen. “Hendrik-Jan paste met zijn nuchtere aanpak goed binnen onze pragmatische bedrijfscultuur. Hij was een verbindende schakel met oog voor het resultaat, de financiën én onze medewerkers. Wat ik daarbij waardeerde is dat hij zijn kennis over hoe je zo’n transitie aanpakt met ons deelde, waardoor er een leereffect binnen RENDO ontstond. Bij een volgende transitie zou ik hem direct weer inschakelen.”