Kenter, het meetbedrijf van Liander staat sinds kort op eigen benen. Een stap die grote impact heeft op de organisatie. Zeker op IT-gebied. IFS Probity droeg onder andere bij aan de conversie en migratie bij Kenter.

Kenter geeft ondernemers 24/7 inzicht in hoeveel energie ze waar, wanneer en waarvoor gebruiken. Het bedrijf plaatst meters, levert meetdata en online overzichten met verbruiksanalyses aan grootzakelijke ondernemers. Het bedrijf uit Zutphen is met ruim 20.000 klanten een serieuze speler in de markt en daar moeten er nog veel meer bijkomen. Als zelfstandig meetbedrijf kan je flexibeler inspelen op vragen uit de markt, is de gedachte.

De man onder wiens leiding dat moet gaan gebeuren is Henk Kluytmans. Een no-nonsense directeur met een Brabantse tongval die ‘veni, vidi, vici’ (ik kwam, ik zag, ik overwon) als motto hanteert. Hij wil dat Kenter een frisse mkb-mentaliteit gaat ademen. Niet grossieren in problemen, maar in oplossingen. Goed luisteren, knopen doorhakken en vooral snel handelen. Heel snel. ,,Een meteraanvraag duurt in onze branche al snel twee maanden. Terwijl het ophangen in een uur geregeld is. Ik wil sneller zijn dan de concurrentie en klanten daarmee verrassen.”

 

Kennisimpuls

Voorwaarde is natuurlijk wel dat achter de schermen de organisatie van Kenter, inclusief alle IT-processen, staat als een huis. En juist daar zag Kluytmans een uitdaging toen hij in het najaar van 2015 werd gevraagd om het meetbedrijf een zelfstandige toekomst in te leiden. ,,Op een paar essentiële onderdelen hadden we een kennisimpuls nodig.”

Daarom trok hij aan de bel bij IFS Probity. ,,Ik kende IFS Probity van eerdere projecten. Het prettige is dat je er je probleem niet hoeft voor te leggen aan een accountmanager, maar meteen schakelt met iemand die inhoudelijk de materie doorgrondt en zorgt dat je snel de juiste consultant op de juiste plek hebt.”

Consultants die niet alleen verstand hebben van IT, maar ook de energiesector kennen, geeft Kluytmans aan. ,,Ik hoef ze niet het verschil uit te leggen tussen een kilowatt en kilowattuur. Ze weten waar onze data toe dienen en hebben een hele steile leercurve. Daardoor kun je heel snel met ze schakelen. Dat is prettig, want er was al een marketingcampagne gepland. We hadden dus geen tijd te verliezen.”

 

Bovengemiddeld goed

In totaal waren 7 consultants van IFS Probity aan zowel Kenter- als Lianderzijde in meer of mindere mate betrokken bij de business processen en IT-inrichting om de ontvlechting van Kenter uit de Liander systemen mogelijk te maken. Zo verzorgde IFS Probity onder andere de conversie van alle meet- en facturatiedata naar de SAP Business-One omgeving van Kenter, inclusief de benodigde conversiestrategie en conversietests. ,,Die conversie was voor ons cruciaal. Het financiёle afbreukrisico is natuurlijk groot. We kunnen ons geen fouten veroorloven met meet- en facturatiedata. Maar Hendrik-Jan Christians heeft die conversie bovengemiddeld goed gedaan. We hebben relatief weinig uitval van data gehad. Dat scheelde veel nawerk.”

Ook bij het splitsen van de processen assisteerde een consultant van IFS Probity. Guido van der Lugt hielp onder meer bij het maken van procesplaten en workarounds. ,,Je merkt dat dit voor partijen als IFS Probity dagelijkse kost is. Ze komen makkelijk los van de praktijk en zijn in staat om technische processen helder op papier te zetten. Ook dat heeft IFS Probity gewoon goed gedaan.”

 

Proactieve houding

En Kluytmans herkent tot slot diezelfde proactieve, oplossingsgerichte houding die hij bij Kenter propageert. ,,Als het ergens buiten hun verantwoordelijkheid mis dreigt te gaan, laten ze dat niet in stilte lopen. Ze denken echt mee in ons belang. Een mooi voorbeeld daarvan is de quick scan die IFS aanbood om het project en de risico’s in kaart te brengen. En daar kreeg ik niet eens een rekening van opgestuurd.”