Zin in de toekomst

De wereld om ons heen verandert. Soms geleidelijk, soms abrupt en ingrijpend. Aan jou om daar op in te spelen met je verdienmodellen, product proposities en nieuwe manieren om klanten te bedienen. Daarin staat IFS Probity naast je met raad en daad. Dit zijn thema’s waar wij veel over nadenken en sparren met klanten.

On demand

Het belang van bezit neemt af. In plaats daarvan kiezen we on demand voor de service die we op dat moment nodig hebben. Snelheid, flexibiliteit en een excellente, persoonlijk klantbeleving zijn daarbij cruciaal. Want partijen als Netflix en Spotify leggen de lat voor iedereen elke dag weer een klein stukje hoger. Die beleving begint altijd achter de schermen. Met state-of-the-art processen. En daar hebben wij dan weer veel verstand van.

Smart data

Data is het nieuwe goud. Zeker in een wereld die steeds meer connected is en waarin systemen, machines en apparaten zelfstandig met elkaar praten. Maar je hebt pas wat aan data als je daar slim mee omgaat. Dat betekent dat je moet valideren, analyseren, verrijken en aggregeren. Kortom: je moet van ruwe data naar waardevolle informatie. Zullen wij je daarbij helpen?

Energietransitie

De utility sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. We gaan van het gas af, de consument is steeds vaker ook producent. En dan hebben we het nog niet gehad over de groeiende e-mobility of bijvoorbeeld smart grids. Al die veranderingen zorgen voor nieuwe spanningsvelden en raken de processen van utility bedrijven. Als utility specialist is IFS Probity betrokken bij diverse (inter)nationale projecten en pilots die te maken hebben met de energietransitie. Van die kennis profiteer je mee.

Governance

De sterke digitalisering van onze samenleving brengt naast kansen ook veel nieuwe risico’s met zich mee voor organisaties. Bescherming van data en de privacy van klanten krijgt bijvoorbeeld terecht veel aandacht. En klanten verwachten niets minder dan 100% beschikbaarheid en foutloze fulfillment. De kunst is dus om je processen zo in te richten dat je risico’s minimaliseert en tegelijkertijd flexibiliteit behoudt. Natuurlijk hebben wij daar ideeën over.