Privacy verklaring

Doeleinden van gegevensverwerking

IFS Probity verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website. Dit gebeurt ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten
die voor u van belang kunnen zijn onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen. Persoonsgegevens zijn hierbij gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen). IFS Probity streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van IFS Probity achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Bijzondere persoonsgegevens

IFS Probity tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere soortgelijke zaken. In gevallen waarin IFS Probity wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Cookies

Wij gebruiken “cookies” zodat u onze website op een goede manier kunt gebruiken. IFS Probity houdt zich aan de cookie-wetgeving.

Sollicitaties

Bij (online) sollicitaties worden gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, C.V.-gegevens en andere gegevens die voor IFS Probity relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle aan IFS Probity verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door IFS Probity aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

IFS Probity verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Op die verwerkingen is de privacyverklaring van IFS Probity van toepassing. In geval van vragen kunt u deze schriftelijk indienen bij office@ifsprobity.nl.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. IFS Probity mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst.